Chính sách Hỗ trợ Sửa đồ


Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa đồ dành cho các khách hàng đã mua hàng tại INES mong muốn điều chỉnh trang phục cho phù hợp hơn với mình.


Dịch vụ sửa đồ của INES là dịch vụ có tính phí. Biểu phí và các lưu ý xin Quý khách tham khảo thông tin dưới đây: